Najchętniej wybierane usługi zakładania firmy w Niemczech!

Zakładanie i prowadzenie firmy w Niemczech - Eliza Sotgiu
OFERUJEMY USŁUGI KOMPLEKSOWE LUB JEDNORAZOWE DORADZTWO!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Doradzamy najkorzystniejsze formy prawne rejestracji firmy w Niemczech, które przyniosą najwięcej korzyści i zysków.

Kompleksowa obsługa

Pomagamy odnaleźć się w skomplikowanym prawie podatkowym w Niemczech i doradzamy wybór najbardziej optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, biorąc pod uwagę indywidualne cele biznesowe oraz zakres działalności.

Pomagamy w rejestracji dowolnej formy działalności gospodarczej w Niemczech, w tym takich jak:

- osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą (Einzelkaufmann) - zarejestrowany
przedsiębiorca działający we własnym imieniu i na własny rachunek, czyli popularna,
- jednoosobowa firma,
- spółka cywilna (Gessellschaft bürgerlichen Rechts, GbR),
- spółka jawna (offene Handelsgesellschaft, oHG),
- spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft, KG).
Formy posiadające osobowość prawną, czyli korporacyjne:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH to spółka z kapitałem zakładowym 25.000
Euro, natomiast Mini-GmbH/1-Euro-GmbH/UG to spółka z symbolicznym kapitałem
zakładowym w wysokości 1 Euro)
- spółka akcyjna (Aktiengesellschaft, AG)
Niemiecki prawo przewiduje także różne warianty mieszane, czyli takie formy prawne działalności gospodarczej, jak na przykład GmbH Co. KG, GmbH Co. OHG czy GmbH Co. KGaA.
Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy ważne są również dwie inne możliwości, czyli oddział (Niederlassung) oraz filia lub przedstawicielstwo polskiej firmy w Niemczech (Betriebsstätte).

Korzyści:

 Rejestracja firmy w Niemczech w najbardziej korzystnej formie prawnej.
 Skorzystanie z dodatkowych ulg i odpisów.
 Zminimalizowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.
 Maksymalna oszczędność czasu i pieniędzy.

Dowiedz się, ile zyskasz rejestrując i prowadząc firmę w Niemczech.

Zapytaj o usługę już teraz.


TOP

Firma w niemczech   Oferta   Mapa strony   Impressum   Polityka prywatności